CLINIC-BOXX

Zastosowanie naszego CLINIC-BOXX Pojemniki na odpady szpitalne   Obszary zastosowania Na odpady niebezpieczne z materiałów z grupy opakowań niebezpiecznych I,II oraz III. Dopuszczenie nr : 1H2W/X…/S/…/TGM-… Pojemnik dostępny dla...

UN-BOXX aero

Zastosowanie UN-BOXX aero Pojemnik do gromadzenia pustych lub częściowo opróżnionych puszek po aerozolach.   Obszary zastosowania: Dopuszczone jako pojemnik zgodnie z przepisami o opakowaniach P207 i przepisami specjalnymi dla...

UN-BOXX

Zastosowanie UN-BOXX: Skalierung der Entsorgungsbehälter Pojemniki na niebezpieczne odpady stałe. Zastosowanie: Na odpady niebezpieczne z grupy I, II oraz III, Dopuszczenie nr : 1H2W/X…/S../../…/TGM-…., Zatwierdzone do transportu...

FAT BOXX

Zastosowanie FAT-BOXX na odpady pokonsumpcyjne, tłuszcze jadalne, gastronomiczne i poubojowe: Skalierung der Entsorgungsbehälter Speisereste umweltgerecht und sicher entsorgen Speisereste umweltgerecht entsorgen FATBOXX i FATBOXX...