CLINIC-BOXX

Zastosowanie naszego CLINIC-BOXX

CLINIC-BOXX
CLINIC-BOXX

CLINIC-BOXX

Pojemniki na odpady szpitalne

 

Obszary zastosowania

  • Na odpady niebezpieczne z materiałów z grupy opakowań niebezpiecznych I,II oraz III.
  • Dopuszczenie nr : 1H2W/X…/S/…/TGM-…
  • Pojemnik dostępny dla różnych stopni klasyfikacji niebezpieczeństwa materiałów, np. UN 3291
  • Pojemnik na biomedyczne odpady
  • Als Behälter für Krankenhausabfall
  • Als Transportbehälter für Krankenhausabfälle