Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Pojemniki na odpady szpitalne

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Czerwiec 2014 – Nowe pojemniki na odpady niebezpieczne

P. HENKEL GmbH rozszerza rodzinę produktów pojemników na odpady niebezpieczne o UN-BOXX max, ClinicBOXX max, UN-BOXX aero i UN-BOXX maxAero

Aby chronić nasze środowisko, rośnie zapotrzebowanie na specjalne rozwiązania do usuwania odpadów niebezpiecznych. Z tego powodu firma P.HENKEL GmbH rozszerzyła asortyment produktów o pojemniki na towary niebezpieczne i oprócz pojemników UN-BOXX i ClinicBOXX o pojemności 120 litrów oferuje teraz większe UN-BOXX max i ClinicBOXX max. Nowe pojemniki maja nominalną pojemność 200l.

Wszystkie pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych posiadają dopuszczenie ONZ i dlatego są oficjalnie dopuszczone do zbiórki i przechowywania odpadów niebezpiecznych z grup pakowania I (X), II (Y), i III (Z). Są również dopuszczone do transportu zgodnie z ADR. Oznacza to, że UN-BOXX idealnie nadaje się do zbierania materiałów, zużytych szmat do czyszczenia, pozostałości farb oraz substancji palnych i niebezpiecznych dla środowiska.

Opatentowana pokrywa z systemem zamykania sprawia, że pojemniki są lekkie i hermetyczne oraz szczególnie szczelne. Ponadto obsługa jest bardzo przyjazna dla użytkownika, ponieważ specjalny system blokowania sprawia, że otwieranie i zamykanie jest szczególnie łatwe. Ponadto UN-BOXX i ClinicBOXX, a także ich większe rodzeństwo można łatwo przenosić za pomocą rolek, dzięki czemu nie ma potrzeby podnoszenia lub przenoszenia ciężkich beczek, które są często używane. Przy 11kg dla małych rozmiarów i 14 dla UN-BOXX max i ClinicBOXX max, nowe pojemniki są raczej lekkie w porównaniu z konwencjonalnymi beczkami.

Bardzo aktualne jest również wprowadzenie na rynek UN-BOXX aero i UN-BOXX maxAero. To zupełnie nowe pojemniki do zbierania pustych i częściowo pustych puszek z aerozolem. Pojemniki te są dopuszczone jako opakowanie, zgodnie z instrukcją pakowania P207, zgodnie z przepisem szczególnym pakowania PP87, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych 327, 625, 190 i 344. Ponieważ posiadają również koła, pojemniki można transportowac szybko i elastycznie. Dzięki dwóm wielkościom do wyboru, o nominalnej pojemności tylko 120l i 200l, firma P.HENKEL GmbH oferuje zupełnie nowe typy pojemników dla tego segmentu.