Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Pojemniki na odpady szpitalne

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

FATBOXX & FATBOXX max

Fatboxx i Fattboxx max są absolutnie nowymi pojemnikami do usuwania resztek tłustych potraw, olejów, resztek jedzenia i odpadów rzeźniczych. Z budowy jego korpusu i pokrywy wynika wiele zalet dla użytkownika oraz firm utylizujących odpady. Pojemnik na tłuszcze jest lekki, higieniczny oraz bezpieczny.