Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki na odpady szpitalne

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Nowe pojemniki na towary niebezpieczne w P. HENKEL GmbH

Na targach IFAT 2014 firma P. HENKEL GmbH po raz pierwszy zaprezentowała nowe rozmiary swoich pojemników na towary niebezpieczne. UN-BOXX max i ClinicBOXX max mają pojemność nominalną 200l. Pojemniki posiadają również dopuszczenie UN i są dopuszczone do transportu ADR.

Ponadto na targach IFAT 2014 po raz pierwszy zaprezentowano nowe typy pojemników UN-BOXX aero i UN_-BOXX maxaero. Są to pojemniki zbiorcze na puste i częściowo puste puszki z aerozolem