Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Pojemniki na odpady szpitalne

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

P. HENKEL GmbH na Ekologii Wielkiego Miasta w St. Petersburgu

Wspólnie ze swoim partnerem LWM Allianz firma P. HENKEL GmbH wystawiła się na tegorocznej Ekologii Wielkiego Miasta.Targi odbyły się od 5 do 7 kwietnia 2017 roku w St. Petersburgu w Expo Forum.