P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki na odpady szpitalne

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

W tym roku P. HENKEL GmbH ponownie wspiera prywatną organizację samopomocy ,,Inicjatywa Morbusa Perthesa”. Choroba Perthersa to choroba układu kostnego w okolicy stawów biodrowych u dzieci.

DMPI wspiera m.in. chore dzieci swoim projektem ,,BENNI”. BENNI to pluszowy miś, który również cierpiał na chorobę Perhtesa i teraz wyzdrowiał. Teraz daje dzieciom odwagę i nadzieję. Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, możesz sponsorować lub po prostu kupić BENNI i rozdać.

Więcej informacji na temat obrazu klinicznego i organizacji można znaleźć na  morbus-perthes.de

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes
P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes