Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Pojemniki na odpady szpitalne

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

P. HENKEL GmbH wspiera inicjatywę Morbus Perthes

W tym roku P. HENKEL GmbH ponownie wspiera prywatną organizację samopomocy ,,Inicjatywa Morbusa Perthesa”. Choroba Perthersa to choroba układu kostnego w okolicy stawów biodrowych u dzieci.

DMPI wspiera m.in. chore dzieci swoim projektem ,,BENNI”. BENNI to pluszowy miś, który również cierpiał na chorobę Perhtesa i teraz wyzdrowiał. Teraz daje dzieciom odwagę i nadzieję. Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, możesz sponsorować lub po prostu kupić BENNI i rozdać.

Więcej informacji na temat obrazu klinicznego i organizacji można znaleźć na  morbus-perthes.de