Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki na odpady szpitalne

Pollutec 2016 w Lyonie

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Pollutec 2016 w Lyonie

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Pollutec 2016 w Lyonie

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Pollutec 2016 w Lyonie

Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas targów Pollutec 2016 w Lyonie/Francja.

P. Henkel GmbH wystawiał się tam wraz ze swoim partnerem Moulinot Compost & Biogaz. Podczas targów nasz partner otrzymał nagrodę francuskiego Ministerstwa Środowiska dla najbardziej innowacyjnej firmy w branży.

Nagrodę odebrał wspólnik zarządzający firmy, Pan Stephane Martinez.

Pollutec 2016 w Lyonie
Pollutec 2016 w Lyonie