Targi IFAT 2018

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Targi IFAT 2018

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Targi IFAT 2018

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Targi IFAT 2018

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Targi IFAT 2018

Pojemniki na odpady szpitalne

Targi IFAT 2018

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Targi IFAT 2018

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Targi IFAT 2018

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Targi IFAT 2018

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Firma P. Henkel GmbH zaprezentowała swoje innowacyjne systemy kontenerowe na wiodących targach technologii środowiskowych w Monachium w dniach 14.-18.05.2018 r.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym targi IFAT 2018 za odwiedzenie naszego stoiska.