UN-BOXX aero

Zastosowanie UN-BOXX aero

UN-BOXX aero
UN-BOXX aero
UN-BOXX aero

UN-BOXX aero

Pojemnik do gromadzenia pustych lub częściowo opróżnionych puszek po aerozolach.

 

Obszary zastosowania:

  • Dopuszczone jako pojemnik zgodnie z przepisami o opakowaniach P207 i przepisami specjalnymi dla opakowań PP87- przepisy specjalne: 327, 625, 190 oraz 344,
  • NOWOŚĆ!! WERSJA ANTYSTATYCZNA!!!: PERMANENTNIE ANTYSTATYCZNY, rezystancja antystatyczna 10^9, zminimalizowane ryzyko nagłego wyładowania, zalecane do użytku w pomieszczeniach,
  • Wyposażenie dodatkowe: środek do wchłaniania wolnych płynów, które mogą ulec rozproszeniu podczas transportu,
  • Dopuszczone do transportu opakowań grupy ADR,
  • Zgodny z przepisami o opakowaniach niebezpiecznych,
  • Dopuszczenie UN-BOXX aero np. UN 1950,
  • Dodatkowo może być używany do składowania towarów zgodnie z UN 3175 (np. stare puszki po farbach). Jednak tylko w zamkniętych szczelnie wchłaniających tkaninach lub szczelnych workach.