Zastosowanie

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Zastosowanie

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Zastosowanie

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Zastosowanie

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Zastosowanie

Pojemniki na odpady szpitalne

Zastosowanie

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Zastosowanie

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Zastosowanie

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Zastosowanie

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Produkty

Zastosowanie

 

Zastosowanie

 

Behälter für Kommunen und Industrie

Zastosowanie

 

Zastosowanie

 

Behälter für Speisefette und -öle, Speisereste sowie Schlachtabfälle

Zastosowanie

 

Zastosowanie

 

Behälter für die Entsorgung fester, umweltgefährdender Stoffe wie Putzlappen, Farben, Granulate, Öl- und Chemikalienbinder

Zastosowanie

 

Zastosowanie

 

Behälter für die Entsorgung von leeren oder teilentleerten Spraydosen

Zastosowanie

 

Zastosowanie

 

Behälter für die Krankenhausabfallentsorgung