Nowoczesne pojemniki:
Niezawodna technika przy usuwaniu tłustych resztek jedzenia, tłuszczów oraz odpadów rzeźniczych

FATBOXX 120l i 200l

pojemnik FATBOXX jest sztaplowalny

szczególnie łatwo się zamyka

posiada skalę

łatwy w otwieraniu

odporny na wycieki

Fatboxx i Fattboxx max są absolutnie nowymi pojemnikami do usuwania resztek tłustych potraw, olejów, resztek jedzenia i odpadów rzeźniczych. Z budowy jego korpusu i pokrywy wynika wiele zalet dla użytkownika oraz firm utylizujących odpady. Pojemnik na tłuszcze jest lekki, higieniczny oraz bezpieczny.

Zalety dla użytkowników

 • Szczególną zaletą pojemnika Fatboxx i Fatboxxmax jest łatwy system zamykania, ponieważ tylko za pomocą uchwytu ręcznego pojemnik jest łatwo zamykany i otwierany
 • Do pojemnika można usuwać gorące tłuszcze o temperaturze 110˚, bez obawy, że pojemnik się odkształci lub ulegnie deformacji.
 • Fatboxx posiada duże koła i w przeciwieństwie do podobnych pojemników można nim łatwo poruszać . Miejsce ustawienia na pojemnik można dzięki temu w każdej chwili wyczyścić.
 • Pojemnik na tłuszcze jest zbudowany ergonomicznie i pozwala użytkownikowi zachować właściwą i zdrową postawę przy jego poruszaniu. Duża średnica pojemnika ułatwia jego wypełniane.
 • Dzięki specjalnej budowie pokrywy pojemnika możliwe jest szczelne zamykanie pojemnika, przez co unikniemy wypływania tłuszczów.
 • Pojemnik Fatboxx wyprodukowany jest z tworzywa sztucznego, ma małą masę, dlatego operowanie nim, zarówno gdy jest pusty jak i napełniony, jest bardzo łatwe.
 • Dzięki skali pojemnika łatwe jest właściwe odmierzenie zawartości.

Zalety dla firm utylizujących

 • Dzięki stożkowej budowie niepotrzebne jest mechaniczne czy termiczne odkształcania treści pojemnika przy jego opróżnianiu. To oznacza dla firm utylizujących odpady mniejszy nakład czasu i finansów przy odbieraniu odpadów.
 • Dzięki specjalnej budowie pokrywy z dwoma zawiasami można łatwo i szybko otwierać pojemnik bez specjalnego nakładu siły.
 • Dzięki dużemu uszczelnieniu koszty czyszczenia pojazdów odbierających odpady oraz koszty czyszczenia miejsca składowania odpadów są niższe.
 • Dzięki standaryzowanym kołom jazda pojemnikiem po kamienistej powierzchni oraz po lodzie i śniegu jest łatwa.
 • Fatboxx i Fatboxxmax są zgodne z normami EN 840 mogą być opróżniane za pomocą urządzeń grzebieniowych.
 • Dzięki okrągłemu dnu pojemnika na tłuszcze również przy gorącej zawartości pojemnika nie dochodzi do deformacji pojemnika ( przy temperaturze do 110˚).
 • Dzięki skali pojemnika łatwe jest właściwe odmierzenie zawartości.
 • Pojemnik dzięki okrągłemu dnu bez kantów i narożników jest szczególnie łatwy i bezproblemowy przy opróżnianiu go.
 • Dzięki chipowi w listwie grzebieniowej możliwe jest oszacowanie i pomiar odległości i klientów.
 • Pojemnik ma asymetryczną ciągłą listwę uchwytu o średnicy 30 mm i nadaje się do obsługi w rękawiczkach.

Zalety dla środowiska naturalnego

 • Usunięte resztki tłuszczów, olejów, odpady rzeźnicze moga być wykorzystane do pozyskiwania różnego rodzaju biopaliw ( typu biodiesel, biogaz).

Dane techniczne

Dane techniczne
Zawartość w litrach (nominalna) Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Koła Ø mm Waga kg (ca.) Numer produktu
FATBOXX 120 960 498 554 200 11 15630120
FATBOXXmax 200 1045 580 674 200 14 15630200

Certyfikaty/ jakość

 • Zgodność z dyrektywami ISO 9001 oraz zaostrzonymi przepisami ISO /TS 16949
 • Spełnia normy DIN EN 840
 • Systematycznie kontrolowany przez niezalene instytuty badawcze
 • Kontrolowany pod względem CE

Prospekt do pobrania Prospekt zum Download