Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Pojemniki na odpady szpitalne

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Produkty

Pojemniki na odpady z kulistym dnem, 2- lub 4-kołowe

Pojemnik do gromadzenia odpadów pokonsumpcyjnych, gastronomicznych, zużytych tłuszczów oraz odpadów poubojowych

Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik do puszek po sprayach, pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Pojemnik na odpady szpitalne i odpady medyczne

Artykuły do systemów kanalizacji

Artykuły do systemów kanalizacji ulicznej i burzowej

Kosze uliczne

 

Metalowe oraz wykonane z tworzywa HDPE