P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki na odpady szpitalne

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic

Również w 2017 roku P.HENKEL GmbH wspiera organizację ,,Lekarze bez Granic”, która została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla.

P. HENKEL GmbH wspiera Lekarzy bez Granic