Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki na odpady niebezpieczne do pustych lub częściowo opróżnionych puszek ze sprayem

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki na odpady z kulistym dnem

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki na odpady pokonsumpcyjne

oleje, odpady rzeźnicze

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki na odpady szpitalne

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Duże pojemniki na odpady, czterokołowe

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki na odpady komunalne

oraz resztki jedzenia, z okrągłym dnem

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych

zużyte ścierki, farby, granulaty, oleje chemikalia

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Artykuły do systemów kanalizacji

np. osadniki kanalizacyjne

Cynkowanie ogniowe

Przeprowadzka do nowej hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

Po przeniesieniu części produkcji na początku 2018 r.do nowej hali produkcyjnej przeprowadziliśmy się również do nowego budynku biurowego. Dzięki nieustannemu rozwojowi firmy w ostatnich latach potrzebowaliśmy pilnie więcej miejsca.

W nowym dwa razy większym i nowocześnie wyposażonym budynku cały zespół ma więcej miejsca do dalszego rozwijania produkcji i zdrowego rozwoju firmy.